Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 115 - sgk Sinh học 7

Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước.

Bài làm:

Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước:

  • Đầu dẹp, nhọn khớp với thân thành một khối rẽ nước khi bơi
  • Chi sau có màng bơi
  • Da tiết chất nhày làm giảm ma sát khi bơi
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021