Cành san hô được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thế chúng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Cành san hô được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thế chúng?

Bài làm:

Câu 3: Cành san hô dùng trang trí thực chất chính là khung xương bằng đá vôi của san hô.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021