Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 88 - sgk Sinh học 7

Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?

Bài làm:

Câu 2:

  • Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến tế bào
  • Tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021