Giải bài 37 sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

 • 1 Đánh giá

Trên thế giới có khoảng 4 nghìn loài lưỡng cư. ở Việt Nam đã phát hiện 147 loài. Lưỡng cư được phân chia như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được các loài thuộc lớp này? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 37.

A. Lý thuyết

I. Đa dạng về thành phần loài

 • Lưỡng cư phân làm 3 bộ:
  • Bộ Lưỡng cư có đuôi: có thân dài, đuôi dẹp bên, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau
  • Bộ Lưỡng cư không có đuôi: thân ngắn, hai chi sau dài hơn hai chi trước
  • Bộ Lưỡng cư không chân: thiếu chi, có thân dài, có mắt, miệng có răng

II. Đa dạng về môi trường sống và tập tính

 • Lưỡng cư phân bố ở nhiều môi trường sống khác nhau: suối nước nóng (cá cóc Tam Đảo), trên cây (ếch cây), trên cạn (cóc nhà), trong hang (ếch giun), ...
 • Chúng có tập tính đa dạng:
  • Đa số hoạt động ban đêm, một số ít hoạt động ban ngày (cá cóc Tam Đảo, ếch giun, ...)
  • Tập tính ẩn nấp trong hang, bụi cây, ... khi gặp nguy hiểm
  • Tập tính bảo vệ trứng
  • ...

III. Đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

 • Đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư:
  • Da trần và ẩm ướt
  • Di chuyển bằng bốn chi
  • Hô hấp bằng phổi và da
  • Có hai vòng tuần hoàn
  • Tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha
  • Là động vật biến nhiệt
  • Sinh sản trong môi trường nước
  • Thụ tinh ngoài
  • Nòng nọc phát triển qua biến thái

IV. Vai trò của Lưỡng cư

 • Có lợi cho nông nghiệp: tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng
 • Có giá trị thực phẩm
 • Là vật thí nghiệm trong sinh học
 • Là chế phẩm dược phẩm

=> Cần bảo vệ và tổ chức gây nuôi những loài có ý nghĩa kinh tế

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 122 - sgk Sinh học 7

Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 122 - sgk Sinh học 7

Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 122 - sgk Sinh học 7

Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021