Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch

 • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 115 - sgk Sinh học 7

Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch.

Bài làm:

 • Sự sinh sản:
  • Thời điểm ếch sinh sản: cuối xuân, sau những trận mưa đầu hạ.
  • Ếch đực kêu "gọi ếch cái" để ghép đôi. Ếch cái cõng ếch đực trên lưng, ếch đực ôm ngang ếch cái, chúng tìm đến bờ nước để đẻ.
  • Ếch cái đẻ đến đâu, ếch đực ngồi trên tưới tinh tới đó. Sự thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể nên được gọi là sự thụ tinh ngoài.
  • Trứng tập trung thành từng đám trong chất nhày nổi trên mặt nước, trứng phát triển, nở thành nòng nọc.
 • Sự phát triển qua biến thái ở ếch:
  • Trứng ếch nở ra nòng nọc, sống trong nước.
  • Nòng nọc mọc 2 chi sau.
  • Nòng nọc mọc 2 chi trước.
  • Nòng nọc rụng đuôi trở thành ếch trưởng thành, có thể sống ở cả nước và trên cạn.

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021