Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 73 - sgk Sinh học 7

Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?

Bài làm:

Câu 1: Mực và sên đều có đặc điểm chung của ngành Thân mềm là:

  • Thân mềm, không phân đốt
  • Có vỏ đá vôi
  • Có khoang áo
  • Có hệ tiêu hóa phân hóa
  • Cơ quan di chuyển thường đơn giản
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021