Giải bài 49 sinh 7: Đa dạng của lớp Thú (tiếp). Bộ Dơi và bộ Cá voi

 • 1 Đánh giá

Bài 49 đưa tới thông tin về đa dạng lớp Thú ở 2 bộ: Bộ Dơi và Bộ Cá voi. Trong đó, bộ Dơi gồm những thú bay, còn bộ Cá voi gồm những thú bơi. Sau đây KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Bộ Dơi

 • Đặc điểm:
  • Ăn sâu bọ, quả cây dùng răng phá vỡ lớp vỏ sâu bọ, quả
  • Cơ thể thon, nhỏ
  • Chi trước biến thành cánh
  • Chi sau yếu, bám vào cành cây
  • Đuôi ngắn
  • Không có đường bay rõ rệt

II. Bộ Cá voi

 • Đặc điểm:
  • Thân hình thoi, thon dài, cổ ngắn
  • Chi trước biến đổi thành vây bơi
  • Chi sau tiêu biến
  • Đuôi biến đổi thành vây đuôi
  • Di chuyển bằng cách uốn mình thep chiều dọc

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 161 - sgk Sinh học 7

Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 161 - sgk Sinh học 7

Trình bày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong nước?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 49: Đa dạng của lớp Thú (tiếp). Bộ Dơi và bộ Cá voi


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021