Trình bày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong nước?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 161 - sgk Sinh học 7

Trình bày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong nước?

Bài làm:

 • Đặc điểm:
  • Thân hình thoi, thon dài, cổ ngắn
  • Chi trước biến đổi thành vây bơi
  • Chi sau tiêu biến
  • Đuôi biến đổi thành vây đuôi
  • Di chuyển bằng cách uốn mình thep chiều dọc

 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021