Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 81 - sgk Sinh học 7

Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

Bài làm:

Câu 1: Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em

  • Ở các địa phương Việt Nam thường có các loại giáp xác sau: tôm, tép, cua, rận nước, chân kiếm...
  • Tuy nhiên, ở các địa hình khác nhau (vùng biển, đồng bằng và miền núi) thì các loài có khác nhau chút ít.
  • Ví dụ, người ta có thể phân biệt được: cua biển, cua đồng và cua núi.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021