Có thể gặp trùng roi ở đâu?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Có thể gặp trùng roi ở đâu?

Bài làm:

Câu 1: Trùng roi xanh có thể tìm thấy ở ao, hồ, đầm, ruộng, vũng nước,... mùa mưa.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021