Giải bài 48 sinh 7: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

 • 1 Đánh giá

Lớp thú hiện nay có khoảng 4600 loài, 26 bộ. Ở Việt Nam đã phát hiện được 275 loài. Các loài thú đều có lông mao và tuyến sữa. Trong bài 48, chúng ta tìm hiểu sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Thú. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

Kết quả hình ảnh cho sơ đồ lớp thú

I. Bộ Thú huyệt

 • Đại diện: Thú mỏ vịt
 • Đặc điểm:
  • Có lông mao dày
  • Chân có màng
  • Đẻ trứng
  • Có núm vú và nuôi con bằng sữa mẹ

II. Bộ Thú túi

 • Đại diện: Kanguru
 • Đặc điểm:
  • Chi sau dài, khỏe
  • Đuôi dài
  • Đẻ con nhỏ
  • có núm vú, nuôi con bằng sữa

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 158 - sgk Sinh học 7

Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính bú sữa của con sơ sinh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 158 - sgk Sinh học 7

Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của thú mỏ vịt và kanguru thích nghi với đời sống của chúng

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi


 • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan