Giải bài 60 sinh 7: Động vật quý hiếm

 • 1 Đánh giá

Do sự biến đổi của các điều kiện thiên nhiên cùng với hoạt động khai thác của con người, một số loài động vật có sự suy giảm về số lướng và có nguy cơ tuyệt chủng. Những loài này được đưa và danh sách quý hiếm. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 60.

A. Lý thuyết

I. Thế nào là động vật quý hiếm?

 • Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị nhiều mặt và có số lượng giảm sút.
 • Cấp độ tuyệt chủng động vật quý hiếm ở Việt Nam được biểu thị:
  • Rất nguy cấp (CR)
  • Nguy cấp (EN)
  • Ít nguy cấp (LR)
  • Sẽ nguy cấp (VU)

II. Ví dụ minh họa các cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam

Tên ĐV quý hiếm

Cấp độ đe dọa tuyệt chủng

Giá trị động vật quý hiếm

Ốc xà cừ

Rất nguy cấp (CR)

Kĩ nghệ khảm tranh

Hươu xạ

Rất nguy cấp (CR)

Dược liệu sản xuất nước hoa

Tôm hùm đá

Nguy cấp (EN)

Thực phẩm xuất khẩu cao

Rùa núi vàng

Nguy cấp (EN)

Dược liệu và đồ kĩ nghệ

Cà cuống

Sẽ nguy cấp (VU)

Thực phẩm, đặc sản gia vị

Cá ngựa gai

Sẽ nguy cấp (VU)

Dược liệu chữa bệnh hen

Khỉ vàng

Ít nguy cấp (LR)

Dược liệu, vật mẫu trong y học.

Gà lôi trắng

Ít nguy cấp (LR)

Làm cảnh, động vật đặc hữu

Sóc đỏ

Ít nguy cấp (LR)

Thẩm mĩ, làm cảnh

Khướu đầu đen

Ít nguy cấp (LR)

Làm cảnh, động vật đặc hữu

III. Bảo vệ động vật quý hiếm

Các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm:

 • Bảo vệ môi trường sống
 • Cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép
 • Chăn nuôi, chăm sóc đầy đủ
 • Xây dựng khu dự trữ thiên nhiên

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 198 - sgk Sinh học 7

Thế nào là động vật quý hiếm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 198 - sgk Sinh học 7

Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 60: Động vật quý hiếm


 • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan