Giải bài 30 sinh 7: Ôn tập phần I: Động vật không xương sống

  • 1 Đánh giá

Các bài học phần Động vật không xương sống đã giúp ta hiểu về cấu tạo, lối sống của các đại diện. Mặc dù rất đa dạng về cấu tạo và lối sống nhưng chúng vẫn mang các đặc điểm đặc trưng cho mỗi ngành, thích nghi cao với môi trường sống. Sau đây, KhoaHoc khái quát nội dung kiến thức cơ bản trong bài.

A. Lý thuyết

I. Tính đa dạng của động vật không xương sống

II. Sự thích nghi của động vật không xương sống

  • Nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau mà Chân khớp rất đa dạng về cấu tạo, môi trường sống và tập tính

III. Tầm quan trọng thực tiễn của động vật không xương sống

  • Làm thực phẩm
  • Có giá trị xuất khẩu
  • Được chăn nuôi
  • Có giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh
  • Làm hại cơ thể động vật và người
  • Làm hại thực vật
  • ...

IV. Tóm tắt ghi nhớ

Giải bài 4 trang 101 sgk Sinh 7 | Để học tốt Sinh 7


  • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan