Giải bài 40 sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

 • 1 Đánh giá

Trên thế giới có khoảng 6500 loài bò sát. Ở Việt Nam phát hiện 271 loài. Tuy nhiên, chúng vẫn có 1 số đặc điểm chung giúp phân biệt với các lớp động vật khác. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 40.

A. Lý thuyết

I. Đa dạng của bò sát

 • Lớp Bò sát gồm:
  • Bộ Đầu mỏ
  • Bộ Có vảy
  • Bộ cá sấu
  • Bộ Rùa

II. Các loài khủng long

1. Sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long

 • Khủng long hình thành cách đây 280 - 230 triệu năm
 • Thời đại Bò sát hoặc thời đại Khủng long: do điều kiện sống thuận lợi, chưa có kẻ thù
 • Chúng thích nghi với nhiều điều kiện khác nhau:
  • Trên cạn: khủng long sấm, khủng long bạo chúa, ...
  • Trên không: khủng long cánh, ...
  • Trên biển: khủng long cá, ...

2. Sự diệt vong của khủng long

 • Nguyên nhân diệt vong của khủng long
  • Do cạnh tranh với chim và thú
  • Bị các loài thú ăn thịt tấn công
  • Do ảnh hưởng của khí hậu và thiên tai
 • Bò sát nhỏ vẫn tồn tại
  • Cơ thể nhỏ => dễ tìm nơi trú ẩn
  • Yêu cầu về thức ăn ít
  • Trúng nhỏ an toàn hơn

III. Đặc điểm chung

 • Bò sát thích nghi với đời sống hoàn toàn trên cạn:
  • Da khô, có vảy sừng
  • Cổ dài
  • Màng nhĩ nằm trong hốc tai
  • Chi yếu có vuốt sắc
  • Phổi có nhiều ngăn
  • Tim có vách hụt (trừ cá sấu), máu nuôi cơ thể là máu pha
  • Thụ tinh trong, trứng có vỏ bao bọc, giàu noãn hoàng
  • Là động vật biến nhiệt

IV. Vai trò

 • Lợi ích
  • Có ích cho nông nghiệp: diệt chuột, sâu bọ, ...
  • Có giá trị thực phẩm
  • Làm dược phẩm
  • Sản phẩm mĩ nghệ
 • Tác hại: gây độc cho cơ thể

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 133 - sgk Sinh học 7

Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ bò sát thường gặp

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 133 - sgk Sinh học 7

Nêu đặc điểm chung của Bò sát

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát


 • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan