Giải bài 24 sinh 7: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

 • 1 Đánh giá

Lớp Giáp xác có khoảng 20 nghìn loài, sống hầu hết ở các ao, hồ, sông, biển. Một số Giáp xác sống ở trên cạn và một số nhỏ sống kí sinh. Trong bài 24, chúng ta tìm hiểu 1 số đại diện thường gặp và vai trò thực tiễn của lớp động vật này. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

I. Một số Giáp xác khác

 • Mọt ẩm: sống trên cạn, thở bằng mang, râu ngắn, di chuyển bằng cách bò
 • Con sun: sống ở biển, sống cố đinh bám vào các giá thể
 • Rận nước: sống ở nước, di chuyển nhờ vận động của râu
 • Chân kiếm: sống kí sinh hoặc tự do
 • Cua đồng: sống trong hang hốc gần nguồn nước, phần bụng tiêu giảm, di chuyển bằng cách bò ngang
 • Tôm ở nhờ: sống trong các vỏ ốc hoặc kí sinh với hải quỳ, có phần vỏ mỏng và mềm

II. Vai trò thực tiễn

 • Hầu hết Giáp xác có lợi:
  • Làm thức ăn cho động vật và con người
  • Làm mắm
  • Có giá trị xuất khẩu
 • Một số ít gây hại:
  • Có hại cho giao thông đường thủy
  • Kí sinh gây hại cá

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 81 - sgk Sinh học 7

Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 81 - sgk Sinh học 7

Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 81 - sgk Sinh học 7

Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác


 • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan