Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 81 - sgk Sinh học 7

Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em?

Bài làm:

Câu 3: Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em:

  • Tôm là thực phẩm quý có nhiều chất dinh dưỡng và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước ta.
  • Nghề nuôi tôm ở nước ta khá phát triển, có vai trò trong nền kinh tế quốc dân.
    • Ở vùng biển, nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm.
    • Ở vùng đồng bằng thường nuôi tôm càng xanh.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021