Vai trò của cá trong đời sống con người

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 112 - sgk Sinh học 7

Vai trò của cá trong đời sống con người.

Bài làm:

Câu 3:

  • Là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng
  • Làm chế phẩm dược phẩm
  • Có giá trị kinh tế, xuất khẩu
  • Tiêu diệt các động vật có hại: bọ gậy, sâu bọ
  • Là vật chủ trung gian truyền bệnh
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021