Nhện có mấy đôi phần phụ? Trong đó có mấy đôi chân bò?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 85 - sgk Sinh học 7

Nhện có mấy đôi phần phụ? Trong đó có mấy đôi chân bò?

Bài làm:

Câu 2: Nhện có 6 đôi phần phụ, trong đó:

  • Đôi kìm có tuyến độc.
  • Đôi chân xúc giác.
  • 4 đôi chân bò.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021