Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào?

Bài làm:

Câu 1: Đặc điếm cấu tạo của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh là:

  • Sán lá gan dùng 2 giác bám chắc vào nội tạng vật chủ.
  • Hầu có cơ khỏe giúp miệng hút chất dinh dưỡng từ môi trường kí sinh đưa vào 2 nhánh ruột rồi sau đó phân thành nhiều nhánh nhỏ đế’ vừa tiêu hóa vừa dẫn chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.
  • Mặt khác, sán lá gan đe rất nhiều trứng và ấu trùng cũng có khả năng sinh sản làm cho số lượng cá thế ở thế hệ sau rất nhiều. Cho nên, dù tỉ lệ tứ vong cao, chúng vẫn còn sống sót và phát triển để duy trì nòi giống.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021