Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao?

Bài làm:

Câu 2: Vì ở đó có nhiều mao mạch vận chuyển máu tới da để thực hiện quá trình trao đổi khí qua da.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021