Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 178 - sgk Sinh học 7

Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).

Bài làm:

Giải bài tien hoa ve to chuc co the sgk Sinh 7 | Để học tốt Sinh 7

Giải bài tien hoa ve to chuc co the sgk Sinh 7 | Để học tốt Sinh 7

Giải bài tien hoa ve to chuc co the sgk Sinh 7 | Để học tốt Sinh 7

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021