Giải bài 29 sinh 7: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

 • 1 Đánh giá

Các đại diện của ngành Chân khớp gặp ở khắp nơi trên hành tinh của chúng ta. Chúng sống tự do và kí sinh. Chân khớp rất đa dạng nhưng chúng đều mang những đặc điểm chung nhất của toàn ngành. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 29.

A. Lý thuyết

I. Đặc điểm chung

 • Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở cơ thể
 • Các chân phân đốt khớp động
 • Qua lột xác (biến thái) mà tăng trưởng cơ thể

II.Sự đa dạng ở Chân khớp

1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống

 • Nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau mà Chân khớp rất đa dạng về cấu tạo, môi trường sống

2. Đa dạng về tập tính

 • Nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau mà Chân khớp rất đa dạng về tập tính: tự vệ và tấn công, dự trự thức ăn, bẫy mỗi, sống thành đàn, ...

III. Vai trò thực tiễn

 • Lợi ích của Chân khớp:
  • Chữa bệnh
  • Làm thực phẩm
  • Thụ phấn cho cây
  • Trang trí
  • ...
 • Tác hại:
  • Hại cây trồng
  • Phá đồ gỗ
  • Truyền bệnh
  • ...

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 98 - sgk Sinh học 7

Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phần bố rộng rãi của Chân khớp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 98 - sgk Sinh học 7

Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 98 - sgk Sinh học 7

Trong số ba lớp của Chân khớp: Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp


 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021