Trùng roi giống và khác với thực vật ở những đặc điểm nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trùng roi giống và khác với thực vật ở những đặc điểm nào?

Bài làm:

Câu 2:

 • Giống:
  • sống tự dưỡng (có khả năng quang hợp) nhờ có diệp lục
  • tế bào có nhân, màng sinh chất, diệp lục, không bào
 • Khác:
  • Trùng roi: có khả năng dị dưỡng khi sống ở môi trường không ánh sáng, có roi, điểm mắt và có khả năng di chuyển.
  • Thực vật: chỉ sống tự dưỡng, không có khả năng di chuyển
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021