Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết.

Bài làm:

Câu 2: Giun ống, giun ít tơ ở ao hồ, đỉa, giun đỏ, bông thùa, giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng)...

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021