Hãy cho biết một số sầu bọ có tập tính phong phú ở địa phương?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 93 - sgk Sinh học 7

Hãy cho biết một số sầu bọ có tập tính phong phú ở địa phương?

Bài làm:

Câu 1:

  • Ở các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, đom đóm, châu chấu, cào cào có tập tính: săn mồi, tự vệ, sổng thành xã hội, chăm sóc con non...
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021