Nêu tác hại của giun đũa với sức khóc con người

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu tác hại của giun đũa với sức khóc con người.

Bài làm:

Câu 2: Tác hại của giun đũa với sức khỏe con người:

  • Chúng lấy chất dinh dường cua người, gây tắc ruột, tắc ống mật và tiết độc tố gây hại cho người.
  • Nếu có người mắc bệnh thì có thể coi đó là “ổ truyền bệnh cho cộng đồng”.
  • Vì từ người đó sẽ có rất nhiều trứng giun thải ra ngoài môi trường và có nhiều cơ hội (qua ăn rau sống, không rứa tay trước khi ăn,...) đi vào người khác.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021