Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 93 - sgk Sinh học 7

Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?

Bài làm:

Câu 3:

  • Các em tìm hiểu các biện pháp phòng chống sâu bọ ở địa phương, để tự nhận thấy: Biện pháp phòng chống sâu bọ có hại mà an toàn cho môi trường là phải bảo vệ sâu bọ có ích, dùng biện pháp cơ giới đế diệt sâu bọ có hại hoặc dùng thiên địch, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại.
  • Ví dụ: dùng bẫy đèn để bắt các loại sâu rầy hại mùa màng; nuôi ong mắt đô để diệt sâu đục thân; trồng hoa trong ruộng lúa để hạn chế sâu hại do có các loài ong.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021