Ý nghĩa của lớp vỏ ki tin giàu canxi và sắc tố của tôm?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 76 - sgk Sinh học 7

Ý nghĩa của lớp vỏ ki tin giàu canxi và sắc tố của tôm?

Bài làm:

Câu 1:

  • Vỏ kitin giàu canxi tạo thành bộ xương ngoài bảo vệ các cơ quan bên trong.
  • Nhờ sắc tố trên vỏ, tôm có thể biến đổi màu sắc theo môi trường để lẩn tránh kẻ thù.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021