Giải bài 8 sinh 7: Thủy tức

 • 1 Đánh giá

Thủy tức là đại diện của Ruột khoang sống ở nước ngọt. Chúng thường bám vào cây thủy sinh (như rong đuôi chó, tóc tiên, bào tấm, rau muống,...) trong các giếng, ao, hồ (nước trong và lặng).

A. Lý thuyết

I. Hình dạng ngoài và di chuyển

 • cơ thể hình trụ, đối xứng tỏa tròn
 • di chuyển chậm theo kiểu sâu đo hoặc lộn đầu

II. Cấu tạo trong

 • Cơ thể gồm 2 phần:
  • phần dưới là đế, bám vào giá thể
  • phần trên gồm lỗ miệng và tua miệng tỏa ra
 • Cơ thể gồm 2 lớp tế bào:
  • lớp ngoài: tế bào gai và tế bào mô bì - cơ, tế bào sinh sản, tế bào thần kinh
  • lớp trong: tế bào mô cơ - tiêu hóa

III. Dinh dưỡng

 • Thức ăn: sinh vật thủy sinh
 • bắt mồi bằng tua miệng
 • tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa - ruột túi

IV. Sinh sản

 • Mọc chồi
 • Sinh sản hữu tính
 • Tái sinh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Phân biệt thành phần tế bào ớ lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thuỷ tức và chức năng từng loại tế bào này.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 8: Thủy tức


 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021