Giải bài 59 sinh 7: Biện pháp đấu tranh sinh học

 • 1 Đánh giá

Bài 59 với nội dung "biện pháp đấu tranh sinh học" tìm hiểu về biện pháp giúp hạn chế hoặc tiêu diệt các sinh vật có hại nhưng không ảnh hưởng xấu đến môi trường. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

I. Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?

 • Biện pháp đấu tranh sinh học là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng nhằm ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại do các sinh vật hại gây ra.

II. Biện pháp đấu tranh sinh học

 • Sử dụng thiên địch
  • Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại
  • Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại
 • Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại
 • Gây vô sinh diệt sinh vật gây hại

III. Ưu điểm và những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học

1. Ưu điểm

 • Tiêu diệt nhiều sinh vật gây hại, tránh ô nhiễm môi trường.

2. Hạn chế

 • Đấu tranh sinh học chỉ có hiệu quả ở nơi có khí hậu ổn định.
 • Thiên địch không diệt được triệt để sinh vật gây hại.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 195 - sgk Sinh học 7

Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 195 - sgk Sinh học 7

Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học. Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học


 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021