Giải bài 4 sinh 7: Trùng roi

 • 1 Đánh giá

Nội dung bài: đặc điểm của Trùng roi. Dựa vào SGK Sinh học 7, KhoaHoc tóm tắt hệ thống lí thuyết và hướng dẫn giải bài tập chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh.

I. Lý thuyết

1. Trùng roi xanh

a. Cấu tạo và di chuyển

 • Cơ thể trùng roi xanh là một tế bào có kích thước hiển vi.
  • hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có 1 roi dài
  • tế bào gồm: nhân, chất nguyên sinh, diệp lục, hạt dự trữ, điểm mắt, không bào co bóp
 • Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển.

b. Dinh dưỡng

 • Tự dưỡng (quang hợp như thực vật) hoặc dị dưỡng (sống trong bóng tối)
 • Trao đổi chất và khí trực tiếp qua màng tế bào.

c. Sinh sản

 • Sinh sản bằng hình thức nhân đôi.

d. Tính hướng sáng

 • Trùng roi xanh di chuyển hướng sáng thực hiện tự dưỡng.

2. Tập đoàn trùng roi

 • Gồm nhiều tế bào trùng roi liên kết với nhau tạo thành.
 • Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Có thể gặp trùng roi ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trùng roi giống và khác với thực vật ở những đặc điểm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3*: Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 4: Trùng roi


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021