Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 142 - sgk Sinh học 7

Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay.

Bài làm:

Đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thích nghi với đời sống bay:

  • Phổi gồm một hệ thống ống khí dày đặc tạo nên bề mặt trao đổi khí rất rộng.
  • Sự thông khí qua phổi nhờ vào hệ thống túi khí phân nhánh len lỏi vào hệ cơ quan, trong các xoang rỗng của xương.
    • Khi chim bay, hô hấp nhờ vào túi khí ngực và túi khí bụng phối hợp hoạt động làm cho không khí đi qua hệ thống ống khí theo một chiều, giúp phổi không có khí đọng, tận dụng lượng oxi hít vào.
    • Khi chim đậu, hoạt động hô hấp nhờ vào sự thay đổi thể tích lồng ngực.
  • Hô hấp nhờ hệ thống túi khí hoạt động theo cơ chế hút đẩy tạo lên một dòng khí liên tục đi qua các ống khí trong phổi theo chiều nhất định, sử dụng được nguồn ôxi với hiệu suất cao, nhất là trong khi bay.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021