Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 129 - sgk Sinh học 7

Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

Bài làm:

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống trên cạn là :

  • Phổi có cấu tạo phức tạp hơn phổi ếch, có nhiều vách ngăn và nhiều mao mạch bao quanh.
  • Xuất hiện cơ liên sườn giúp tăng hiệu quả hô hấp do tăng thể tích lồng ngực.
  • Tâm thất có vách ngăn hụt, máu nuôi cơ thể ít pha trộn nên giàu oxi hơn.
  • Xuất hiện thận sau và trực tràng có khả năng hấp thu lại nước, hạn chế mất nước.
  • Não trước và tiểu não phát triển nên thực hiện nhiều hoạt động phức tạp hơn.
  • Mắt có thể cử động xoay, có thể nhìn thấy xung quanh khi đầu không cử động. Mi thứ ba giúp mắt không bị khô mà vẫn nhìn được.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021