Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 122 - sgk Sinh học 7

Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người.

Bài làm:

  • Có lợi cho nông nghiệp: tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng
  • Có giá trị thực phẩm
  • Là vật thí nghiệm trong sinh học
  • Là chế phẩm dược phẩm

=> Cần bảo vệ và tổ chức gây nuôi những loài có ý nghĩa kinh tế

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021