Giải bài 15 sinh 7: Giun đất

 • 1 Đánh giá

Giun đốt phân biệt với giun tròn ở các đặc điểm: cơ thể phân đốt, mỗi đốt đều có đôi chân bên, có khoang cơ thể chính thức. Chúng gồm các đại diện phổ biến như: giun đất, rươi, đỉa.

A. Lý thuyết

I. Hình dạng ngoài

 • Cơ thể dài, đối xứng hai bên, có nhiều đốt, khoang cơ thể chính thức:
  • Phần đầu có miệng, đai sinh dục
  • Phần đuôi có hậu môn

II. Di chuyển

 • Di chuyển nhờ sự chun dãn cơ thể kết hợp với các vòng tơ

III. Cấu tạo trong

 • Hệ tuần hoàn kín
 • Hệ tiêu hóa phân hóa
 • Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch
 • Hô hấp qua da

IV. Dinh dưỡng

 • Thức ăn: vụn thực vật và mùn đất
 • Tiêu hóa thức ăn nhờ ống tiêu hóa phân hóa

V. Sinh sản

 • Cơ thể lưỡng tính, khi sinh sản chúng ghép đôi
 • Trứng được thụ tinh phát triển trong kén để thành giun non

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 15: Giun đất


 • 17 lượt xem
Chủ đề liên quan