Giải bài 26 sinh 7: Châu chấu

 • 1 Đánh giá

Lớp Sâu bọ có số lượng loài rất lớn và có ý nghĩa thực tiễn lớn trong ngành Chân khớp. Bài 26 tìm hiểu về đại diện của lớp này về cấu tạo và hoạt động sống thường gặp ở các cánh đồng: châu chấu. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

I. Cấu tạo ngoài và di chuyển

 • Cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực và bụng
 • Di chuyển:
  • Bò: bằng 3 đôi chân
  • Nhảy: bằng 1 đôi chân sau hay càng
  • Bay: bằng cánh

II. Cấu tạo trong

 • Hệ tiêu hóa: có thêm ruột tịt thông với dạ dày, nhiều ống bài tiết đổ vào ruột
 • Hệ hô hấp: hô hấp bằng hệ thống ống khí
 • Hệ tuần hoàn hở, cấu tạo đơn giản, có tim
 • Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, có hạch não phát triển

III. Dinh dưỡng

 • Gặm chồi và ăn lá cây
 • Thức ăn được tiêu hóa chủ yếu nhờ enzim từ ruột tịt tiết ra

IV. Sinh sản và phát triển

 • Cơ thể phân tính
 • Đẻ trứng trong đất
 • Châu chấu non trải qua biến thái không hoàn toàn trong quá trình sinh trưởng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 88 - sgk Sinh học 7

Nêu ba đặc điếm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 88 - sgk Sinh học 7

Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 88 - sgk Sinh học 7

Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 26: Châu chấu


 • 20 lượt xem
Chủ đề liên quan