Giải bài 5 sinh 7: Trùng biến hình và trùng giày

 • 1 Đánh giá

Nội dung bài: đặc điểm của Trùng biến hình và trùng giày. Dựa vào SGK Sinh học 7, KhoaHoc tóm tắt hệ thống lí thuyết và hướng dẫn giải bài tập chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh.

I. Lý thuyết

1. Trùng biến hình

a. Cấu tạo và di chuyển

 • Cấu tạo đơn bào gồm chất nguyên sinh và nhân
 • Di chuyển nhờ dồn chất nguyên sinh về 1 phía hình thành chân giả

b. Dinh dưỡng

 • Dị dưỡng: bắt (hình thành chân giả) và tiêu hóa con mồi (nhờ không bào).

c. Sinh sản

 • Sinh sản theo hình thức phân đôi

2. Trùng giày

a. Cấu tạo

 • Cơ thể đơn bào nhưng có sự phân hóa:
  • phần nửa trên
  • phần nửa dưới
  • phần giữa gồm: nhân lớn và nhân nhỏ, rãnh miệng, lỗ miệng, lỗ hầu

b. Dinh dưỡng

 • Dị dưỡng: thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng và tiêu hóa (nhờ không bào).

c. Sinh sản

 • Sinh sản theo 2 hình thức:
  • sinh sản vô tính: phân đôi
  • sinh sản hữu tính: tiếp hợp

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hóa mồi như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày


 • 1 lượt xem
Chủ đề liên quan