Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 184 - sgk Sinh học 7

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

Bài làm:

  • Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn cá chép.
  • Vì cá voi thuộc lớp thú bắt nguồn từ nhánh tiến hóa có gốc cùng với hươu sao.
  • Trong khi đó cá chép lại thuộc lớp cá xương, là động vật bậc thấp hơn với lớp Thú.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021