Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 122 - sgk Sinh học 7

Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.

Bài làm:

Sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước ở các loài khác nhau là khác nhau:

  • Cá cóc Tam Đảo chủ yếu sống trong nước
  • Ễnh ương lớn ở nước nhiều hơn ở cạn
  • Ếch cây vừa ở nước vừa ở cạn
  • Cóc nhà chủ yếu sống trên cạn
  • Ếch giun sống trong hang đất
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021