Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 85 - sgk Sinh học 7

Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện.

Bài làm:

Câu 3:

 • Tập tính chăng tơ của nhện:
  • Chăng dây tơ khung
  • Chăng dây tơ phóng xạ
  • Chăng dây tơ vòng
  • Chờ mồi
 • Tập tính bắt mồi của nhện:
   • Ngặm chặt và chích nọc độc vào con mồi
   • Tiết dịch tiêu hóa vào con mồi
   • Trói chặt mồi rồi treo 1 thời gian
   • Hút dịch lỏng ở con mồi
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021