Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?

Bài làm:

Câu 3:

  • Giun đất cày xới đất làm cho đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên. Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).
  • Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng...) là thức ăn cho một số động vật nước như cá.
  • Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh.
  • Tuy nhiên, có một số loài như đỉa, vắt là vật kí sinh gây hại cho động vật.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021