Giải bài 9 sinh 7: Đa dạng của ngành Ruột khoang

 • 1 Đánh giá

Ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài. Trừ số nhỏ sống ở nước ngọt như thủy tức, còn hầu hết các loài ruột khoang đều sống ở biển. Các đại diện thường gặp như: sứa, hải quỳ, san hô.

A. Lý thuyết

I. Sứa

 • cơ thể đối xứng tỏa tròn
 • di chuyển nhờ co bóp dù
 • Một số loài sứa có tua gây ngứa, bỏng da
 • là động vật ăn thịt, bắt mồi bằng tua miệng

II. Hải quỳ

 • cơ thể đối xứng tỏa tròn
 • sống bám vào bờ đá
 • ăn các động vật nhỏ, bắt mồi bằng tua miệng

III. San hô

 • cơ thể hình trụ, sống bám
 • tập đoàn san hô hình thành khung xương đá, khoang ruột thông với nhau
 • sinh sản bằng nảy chồi

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Cành san hô được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thế chúng?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang


 • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan