Thế nào là động vật quý hiếm?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 198 - sgk Sinh học 7

Thế nào là động vật quý hiếm?

Bài làm:

  • Động vật quý hiếm là động vật có giá trị về : thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu…và là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021