Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào?

Bài làm:

Câu 3: Lợi ích của giun đất với trồng trọt:

  • Khi đào hang và di chuyển, giun đất đã làm cho đất tơi, xốp hơn, không khí hòa tan trong đất nhiều hơn, giúp rễ cây nhận được nhiều ôxi hơn để hô hấp.
  • Phân giun đất có tác dụng làm tăng tính chịu nước, tăng lượng mùn, các muối canxi và kali dễ tiêu cho đất. Chúng góp phần chuyển từ mồi trường chất chua hoặc kiềm về môi trường trung tính thích hợp cho cây. Chúng đấy mạnh hoạt động của vi sinh vật có ích cho đất. Các hoạt động trên của vi sinh vật góp phần làm tăng năng suất cây trồng.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021