Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. Cho ví dụ

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 181 - sgk Sinh học 7

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. cho ví dụ

Bài làm:

 • Sự hoàn chỉnh dần các hình thức sinh sản thể hiện:
  • Thụ tinh ngoài => thụ tinh trong
  • Đẻ nhiều trứng => đẻ ít trứng => đẻ con
  • Phôi phát triển có biến thái => phát triển trực tiếp không có nhau thai => phát triển trực tiếp có nhau thai
  • Con nonn không được nuôi dưỡng => co non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ => được học tập thích nghi với cuộc sống
 • Cho ví dụ:

 • 395 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021