Đặc điểm chung của lớp Chim

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 146 - sgk Sinh học 7

Đặc điểm chung của lớp Chim

Bài làm:

 • Chim là động vật có xương sống thích nghi cao đối với sự bay lượn và với những điều kiện sống khác nhau:
  • Mình có lông vũ bao phủ
  • Chi trước biến đổi thành cánh
  • Có mỏ sừng
  • Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp
  • Tim 4 ngăn, máu tỏ tươi đi nuôi cơ thể
  • Trứng cỏ vỏ đá vôi, được ấp nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ
  • Là động vật hằng nhiệt

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021