Ở các chợ ở địa phương em có các loại thân mềm nào được bán làm thực phẩm? Loại nào có giá trị xuất khẩu?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 73 - sgk Sinh học 7

Ở các chợ ở địa phương em có các loại thân mềm nào được bán làm thực phẩm? Loại nào có giá trị xuất khẩu?

Bài làm:

  • Thân mềm bán làm thực phẩm ở địa phương: ốc, trai, hến, mực, bạch tuộc, ...
  • Loài có giá trị xuất khẩu: mực, ngao, sò, ...

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021