Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức.

Bài làm:

Câu 1:

  • Tế bào gai có vai trò tự vệ, tấn công và bắt mồi.
  • khi bị kích thích, sợi gai có chất độc phóng vào con mồi.
  • Đây cũng là đặc điếm chung cua tất cả cấc đại diện khác ở ruột khoang.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021