Giải bài 57 sinh 7: Đa dạng sinh học

  • 1 Đánh giá

Động vật có khoảng 1,5 triệu loài phân bố rộng khắp Trái Đất. Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài. Sự đa dạng về loài được thể hiện bằng đa dạng về đặc điểm hình thái và tập tính của từng loài. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 57.

A. Lý thuyết

I. Đa dạng sinh học động vật ở môi trường đới lạnh

Khí hậu

Đặc điểm của động vật

Vai trò của các đặc điểm thích nghi

Khí hậu cực lạnh
Đóng băng quanh năm
Mùa hè rất ngắn

Cấu tạo

Bộ lông dày
Mỡ dưới da dày

Lông màu trắng (mùa đông)

Giữ nhiệt cho cơ thể

Giữ nhiệt, dự trữ năng lượng, chống rét.

Lẩn với màu tuyết che mắt kẻ thù.

Tập tính

Ngủ trong mùa đông
Di cư về mùa đông
Hoạt động ban ngày trong mùa hè.

Tiết kiệm năng lượng

Tránh rét, tìm nơi ấm áp

Thời tiết ấm hơn

II. Đa dạng sinh học động vật ở môi trường hoang mạc đới nóng

Khí hậu

Đặc điểm của động vật

Vai trò của các đặc điểm thích nghi

Khí hậu rất nóng và khô

Rất ít vực nước và phân bố xa nhau.

Cấu tạo

Chân dài

Chân cao, móng rộng, đệm thịt dày.

Bướu mỡ lạc đà

Màu lông nhạt, giống màu cát

Vị trí cơ thể ở xa so với cát nóng, mỗi bước nhảy xa, hạn chế ảnh hưởng của cát nóng.

Không bị lún, đệm thịt chống nóng.

Nơi dự trữ mỡ (nước trao đổi)

Dễ lẫn trốn kẻ thù.

Tập tính

Mỗi bước nhảy cao và xa

Di chuyển bằng cách quăng thân

Hoạt động vào ban đêm

Khả năng đi xa

Khả năng nhịn khát

Chui rúc sâu trong cát.

Hạn chế sự tiếp xúc với cát nóng.

Hạn chế sự tiếp xúc với cát nóng

Tránh nóng

Tìm nguồn nước phân bố rải rác và rất xa nhau

Thời gian tìm được nước rất lâu.

Chống nóng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 188 - sgk Sinh học 7

Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Giải thích?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 188 - sgk Sinh học 7

Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng loài động vật như thế nào? Giải thích?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 57: Đa dạng sinh học


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021