Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sống đào hang trong đất

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 165 - sgk Sinh học 7

Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sống đào hang trong đất.

Bài làm:

  • Đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với cuộc sống đào hang trong đất được thể hiện:
    • Có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang.
    • Thị giác kém phát triển, nhưng khứu giác rất phát triển, đặc biệt có lông xúc giác dài ở trên mõm.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021